ТОВ"Фінансова компанія "Корнер"
Безстрокові ліцензії НКЦПФР  серія АЕ №185252 (брокерська діяльність),№185253 (дилерська діяльність) від 25.10.2012р. 
Працюємо на ринку цінних паперів з 1999р.
Адреса: 61166, м.Харків,проспект Науки, 36 каб.36
Телефони: (057) 717-52-18, 717-56-57,         751-80-35, 067-574-38-70; 063-502-51-53
E-mail: 7175657@ukr.net

Услуги

Фінансова компанія «Корнер» надає  послуги Ліцензованого торговця цінними паперами:

 

1.Дилерська діяльність:

  • Купівля-продаж акцій, векселів, облігацій (державних, муніціпальних, корпоративних), инвестиційних сертифікатів на організованому (біржовому) та неорганізованому (позабіржовому) ринках;
  • Організація та проведення угод з обов'язковою участю ліцензованого торговця цінними паперами;  

2.Брокерська діяльність:

  • Купівля/продаж цінних паперів за дорученням клієнта на організованому (біржовому) та неорганізованому (позабіржовому) ринках;
  • Комісійна діяльність на ринку цінних паперів;
  • Формування портфеля цінних паперів з врахуванням індивідуальних потреб;
  • Скупка акцій українських емітентів  за дорученням та за рахунок клієнта;

3.Аналітичні послуги:

  • Аналіз ринка цінних паперів;
  • Надання  рекомендацій з купівлі/продажу цінних паперів;
  • Разработка індивідуальної стратегії фінансування на ринку цінних паперів;  

 
моб. тел. 067-574-38-70 | тел. (057) 717-56-57 | 717-52-18 | 751-80-35 E-mail: 7175657@ukr.net